Услугата се извършва от асистент фризьор/ стажант.