Услугата се извършва от асистент фризьор/ стажант.

Всеки ден от 10:00 до 20:00 часа - нормални цени
от 08:00 до 10:00 часа и от 20:00 до 22:00 часа + 30%